Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Chrzanów

Co to jest oczyszczalnia beztlenowa?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą być tlenowe i beztlenowe.
Jest to proces, który wykorzystuje bakterie do rozkładu materiału organicznego w środowisku beztlenowym. Szamba są przykładem implantacyjnych typu beztlenowej metody oczyszczania.

Być może najbardziej znanym rodzajem obróbki beztlenowej jest fermentacja beztlenowa. Zazwyczaj oczyszczanie obejmuje degradacji materii organicznej w warunkach beztlenowych.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków korzystają z beztlenowej fermentacji, którą stosuje się do oczyszczania ścieków z żywności i wytwarzanych napojów, a także do oczyszczania ścieków miejskich, ścieków chemicznych i odpadów rolniczych.
Fermentacja może być wykorzystywana do produkcji biogazu.

Gdy proces obróbki fermentacji beztlenowej podlega
zakończeniu, ścieki można poddać dodatkowej obróbce. Na przykład, pozostałe ścieki zwykle wymagają dodatkowej obróbki na wysokich poziomach biochemicznego zapotrzebowania na tlen i chemicznego zapotrzebowania na tlen. Zwykle woda jest oczyszczana technologią napowietrzania, która może być następnie klarowania, filtrowana i dezynfekowana.

Related articles

Back to Top