Decyzja o warunkach zabudowy

Kupiłeś działkę w miejscowości, dla której nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed zakupem zdążyłeś się jedynie dowiedzieć w urzędzie gminy, że zabudowa działki będzie możliwa, jeśli uzyskasz dla nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy. Zastanawiasz się teraz co to takiego i od czego zacząć załatwianie formalności. Otóż decyzja o warunkach zabudowy to dokument, bez którego uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie możliwe. W sytuacji, gdy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie można uzyskać pozwolenia na budowę bez takiej decyzji. Stosowny wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy trzeba złożyć w urzędzie gminy odpowiednim ze względu na lokalizację działki. Nie dla każdej nieruchomości będzie możliwe uzyskanie takiej decyzji. Musi być spełniony szereg warunków – m.in. sąsiednie działki muszą być zabudowane. Postępowanie w sprawie wydania decyzji jest postępowaniem dość złożonym i może trwać nawet kilka miesięcy.

Related articles

Back to Top