Ziemia polska kompostownia – Chrzanów

Na polskiej ziemi znajdują się czyste gleby i wolne od chemii uprawy z powodu małej gęstości sieci dróg. Warunkiem utrzymania wysokiej jakości gleby oprócz oprócz utrzymywania niskiego stężenia zanieczyszczeń jest także naturalne nawożenie przetworzonym materiałem w kompostowni Polska Ziemia. Ziemia zmieszana z kompostem daje wyższy plon, a wyrosłe na niej rośliny mają większą zawartość soli mineralnych. Można wyróżnić kompostownie zamknięte i otwarte. W kompostowni zamkniętej rozkład następuje szybciej dzięki wyższej temperaturze, nie ma tu też mowy o wydostającym się na zewnątrz zapachu. Kompostownie otwarte są tańsze w budowie i szerzej dostępne. Najnowocześniejsze kompostownie korzystają z osiągnięć biotechnologii, wykorzystując specjalne bakterie, które przyśpieszają rozkład odpadów organicznych i osłabiają charakterystyczny dla tego procesu zapach. Ziemia polska kompostownia znajduje się pod kontrolą wielu specjalistów z dziedzin biotechnologii, agrotechniki i rolnictwa. Ziemia polska cieszy się za granicą dużym zainteresowaniem jako produkt ekologiczny, a polskie kompostownie spełniają wymagane normy.

Related articles

Back to Top